Today’s Gold Price in Karnataka | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ, ದಿನಾಂಕ: ನವಂಬರ್ 08 2023 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 5,720.00 ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ, ಮತ್ತು 24 ರೇಟಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 6,006.00 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ.

Qty22K Gold Rate18K Gold Rate24K Gold Rate
10g₹ 57,200.00₹ 46,800.00₹ 60,060.00
8g₹ 45,760.00₹ 37,440.00₹ 48,048.00
4g₹ 22,880.00₹ 18,720.00₹ 24,024.00
2g₹ 11,440.00₹ 9,360.00₹ 12,012.00
1g₹ 5,720.00₹ 4,680.00₹ 6,006.00

8 ಗ್ರಾಮಿಗೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 45,760.00 ರೂ, ಮತ್ತು 8 ಗ್ರಾಮ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 48,048.00. ರೂಪಾಯಿ ,

10 ಗ್ರಾಮ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 57,200.00 ರೂಪಾಯಿ, ಮತ್ತು 10 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 60,060.00 ರೂಪಾಯಿ.

Recent days gold rate Changes in Karnataka | ಹಿಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

Date22Ct Gold Rate24Ct Gold Rate
08-Nov-2023, Wed AM₹ 5,720.00₹ 6,006.00
07-Nov-2023, Tue AM₹ 5,735.00₹ 6,022.00
06-Nov-2023, Mon AM₹ 5,745.00₹ 6,032.00
05-Nov-2023, Sun AM₹ 5,760.00₹ 6,048.00
04-Nov-2023, Sat AM₹ 5,760.00₹ 6,048.00
03-Nov-2023, Fri AM₹ 5,770.00₹ 6,059.00
02-Nov-2023, Thu AM₹ 5,760.00₹ 6,048.00
01-Nov-2023, Wed AM₹ 5,750.00₹ 6,038.00
31-Oct-2023, Tue AM₹ 5,780.00₹ 6,069.00
30-Oct-2023, Mon AM₹ 5,830.00₹ 6,122.00
29-Oct-2023, Sun AM₹ 5,850.00₹ 6,143.00
28-Oct-2023, Sat AM₹ 5,850.00₹ 6,143.00
27-Oct-2023, Fri AM₹ 5,790.00₹ 6,080.00
26-Oct-2023, Thu AM₹ 5,790.00₹ 6,080.00

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here