Gold Rate Today in Karnataka Apr 25 | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ, Gold Price Today, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ.

ದಿನಾಂಕ: 25/04/2024 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 6,735.00 ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ, ಮತ್ತು 24 ರೇಟಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 7,072.00 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ.

Gold Price Today, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ.

Qty22K Gold Rate18K Gold Rate24K Gold Rate
10g₹ 67,350.00₹ 55,100.00₹ 70,720.00
8g₹ 53,880.00₹ 44,080.00₹ 56,576.00
4g₹ 26,940.00₹ 22,040.00₹ 28,288.00
2g₹ 13,470.00₹ 11,020.00₹ 14,144.00
1g₹ 6,735.00₹ 5,510.00₹ 7,072.00

8 ಗ್ರಾಮಿಗೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 53,880.00 ರೂ, ಮತ್ತು 8 ಗ್ರಾಮ  24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 56,576.00. ರೂಪಾಯಿ , 

10 ಗ್ರಾಮ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 67,350.00 ರೂಪಾಯಿ, ಮತ್ತು 10 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 70,720.00 ರೂಪಾಯಿ.

Date22Ct Gold Rate24Ct Gold Rate
25-Apr-2024, Thu AM₹ 6,735.00₹ 7,072.00
24-Apr-2024, Wed AM₹ 6,770.00₹ 7,109.00
23-Apr-2024, Tue AM₹ 6,725.00₹ 7,061.00
22-Apr-2024, Mon AM₹ 6,865.00₹ 7,208.00
21-Apr-2024, Sun AM₹ 6,925.00₹ 7,271.00
20-Apr-2024, Sat AM₹ 6,915.00₹ 7,261.00
19-Apr-2024, Fri AM₹ 6,925.00₹ 7,271.00
18-Apr-2024, Thu AM₹ 6,875.00₹ 7,219.00
17-Apr-2024, Wed AM₹ 6,905.00₹ 7,250.00
16-Apr-2024, Tue AM₹ 6,905.00₹ 7,250.00
15-Apr-2024, Mon AM₹ 6,815.00₹ 7,156.00
14-Apr-2024, Sun AM₹ 6,760.00₹ 7,098.00
13-Apr-2024, Sat AM₹ 6,760.00₹ 7,098.00
12-Apr-2024, Fri AM₹ 6,830.00₹ 7,172.00

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here