Gold Rate Today in Karnataka Apr 20 | ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, Gold Price Today in Karnataka.

ದಿನಾಂಕ: 20/04/204 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 6,915.00 ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ, ಮತ್ತು 24 ರೇಟಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 7,261.00 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ.

Qty22K Gold Rate18K Gold Rate24K Gold Rate
10g₹ 69,150.00₹ 56,580.00₹ 72,610.00
8g₹ 55,320.00₹ 45,264.00₹ 58,088.00
4g₹ 27,660.00₹ 22,632.00₹ 29,044.00
2g₹ 13,830.00₹ 11,316.00₹ 14,522.00
1g₹ 6,915.00₹ 5,658.00₹ 7,261.00

8 ಗ್ರಾಮಿಗೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 55,320.00 ರೂ, ಮತ್ತು 8 ಗ್ರಾಮ  24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 58,088.00. ರೂಪಾಯಿ , 

10 ಗ್ರಾಮ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 69,150.00 ರೂಪಾಯಿ, ಮತ್ತು 10 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 72,610.00 ರೂಪಾಯಿ.

Date22Ct Gold Rate24Ct Gold Rate
20-Apr-2024, Sat AM₹ 6,915.00₹ 7,261.00
19-Apr-2024, Fri AM₹ 6,925.00₹ 7,271.00
18-Apr-2024, Thu AM₹ 6,875.00₹ 7,219.00
17-Apr-2024, Wed AM₹ 6,905.00₹ 7,250.00
16-Apr-2024, Tue AM₹ 6,905.00₹ 7,250.00
15-Apr-2024, Mon AM₹ 6,815.00₹ 7,156.00
14-Apr-2024, Sun AM₹ 6,760.00₹ 7,098.00
13-Apr-2024, Sat AM₹ 6,760.00₹ 7,098.00
12-Apr-2024, Fri AM₹ 6,830.00₹ 7,172.00
11-Apr-2024, Thu AM₹ 6,730.00₹ 7,067.00
10-Apr-2024, Wed AM₹ 6,720.00₹ 7,056.00
09-Apr-2024, Tue AM₹ 6,685.00₹ 7,019.00
08-Apr-2024, Mon AM₹ 6,675.00₹ 7,009.00
07-Apr-2024, Sun AM₹ 6,645.00₹ 6,977.00

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here