Gold Rate Today in Karnataka | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ, Gold price today in Karnataka.


ದಿನಾಂಕ:21/03/2024 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 6,290.00 ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ, ಮತ್ತು 24 ರೇಟಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 6,605.00 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ.

Qty22K Gold Rate18K Gold Rate24K Gold Rate
10g₹ 62,900.00₹ 51,460.00₹ 66,050.00
8g₹ 50,320.00₹ 41,168.00₹ 52,840.00
4g₹ 25,160.00₹ 20,584.00₹ 26,420.00
2g₹ 12,580.00₹ 10,292.00₹ 13,210.00
1g₹ 6,290.00₹ 5,146.00₹ 6,605.00

8 ಗ್ರಾಮಿಗೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 50,320.00 ರೂ, ಮತ್ತು 8 ಗ್ರಾಮ  24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 52,840.00. ರೂಪಾಯಿ , 

10 ಗ್ರಾಮ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 62,900.00 ರೂಪಾಯಿ, ಮತ್ತು 10 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 66,050.00 ರೂಪಾಯಿ.

Recent days gold rate Changes in Karnataka | ಹಿಂದಿನ  ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

Date22Ct Gold Rate24Ct Gold Rate
21-Mar-2024, Thu AM₹ 6,290.00₹ 6,605.00
20-Mar-2024, Wed AM₹ 6,190.00₹ 6,500.00
19-Mar-2024, Tue AM₹ 6,190.00₹ 6,500.00
18-Mar-2024, Mon AM₹ 6,145.00₹ 6,452.00
17-Mar-2024, Sun AM₹ 6,160.00₹ 6,468.00
16-Mar-2024, Sat AM₹ 6,160.00₹ 6,468.00
15-Mar-2024, Fri AM₹ 6,170.00₹ 6,479.00
14-Mar-2024, Thu AM₹ 6,170.00₹ 6,479.00
13-Mar-2024, Wed AM₹ 6,145.00₹ 6,452.00
12-Mar-2024, Tue AM₹ 6,185.00₹ 6,494.00
11-Mar-2024, Mon AM₹ 6,185.00₹ 6,494.00
10-Mar-2024, Sun AM₹ 6,185.00₹ 6,494.00
09-Mar-2024, Sat AM₹ 6,185.00₹ 6,494.00
08-Mar-2024, Fri AM₹ 6,135.00₹ 6,442.00

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here