Gold Rate Today in karnataka | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ.

ದಿನಾಂಕ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 2023 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 5,850.00 ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ, ಮತ್ತು 24 ರೇಟಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 6,143.00 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ.

Qty22K Gold Rate18K Gold Rate24K Gold Rate
10g₹ 58,500.00₹ 47,860.00₹ 61,430.00
8g₹ 46,800.00₹ 38,288.00₹ 49,144.00
4g₹ 23,400.00₹ 19,144.00₹ 24,572.00
2g₹ 11,700.00₹ 9,572.00₹ 12,286.00
1g₹ 5,850.00₹ 4,786.00₹ 6,143.00

8 ಗ್ರಾಮಿಗೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 46,800.00 ರೂ, ಮತ್ತು 8 ಗ್ರಾಮ  24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 49,144.00. ರೂಪಾಯಿ , 

10 ಗ್ರಾಮ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 58,500.00 ರೂಪಾಯಿ, ಮತ್ತು 10 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 61,430.00 ರೂಪಾಯಿ.

Recent  days gold rate Changes in Karnataka | ಹಿಂದಿನ  ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

Date22Ct Gold Rate24Ct Gold Rate
28-Oct-2023, Sat AM₹ 5,850.00₹ 6,143.00
27-Oct-2023, Fri AM₹ 5,790.00₹ 6,080.00
26-Oct-2023, Thu AM₹ 5,790.00₹ 6,080.00
25-Oct-2023, Wed AM₹ 5,775.00₹ 6,064.00
24-Oct-2023, Tue AM₹ 5,765.00₹ 6,053.00
23-Oct-2023, Mon AM₹ 5,745.00₹ 6,032.00
22-Oct-2023, Sun AM₹ 5,770.00₹ 6,059.00
21-Oct-2023, Sat AM₹ 5,770.00₹ 6,059.00
20-Oct-2023, Fri AM₹ 5,750.00₹ 6,038.00
19-Oct-2023, Thu AM₹ 5,680.00₹ 5,964.00
18-Oct-2023, Wed AM₹ 5,655.00₹ 5,938.00
17-Oct-2023, Tue AM₹ 5,605.00₹ 5,885.00
16-Oct-2023, Mon AM₹ 5,620.00₹ 5,901.00
15-Oct-2023, Sun AM₹ 5,650.00₹ 5,933.00

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here