Gold Rate in karnataka | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ, Gold Price Today in karnataka, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ,

ಡಿಸೆಂಬರ್ 01 2023 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 5,880.00 ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ, ಮತ್ತು 24 ರೇಟಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 6,174.00 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ.

Qty22K Gold Rate18K Gold Rate24K Gold Rate
10g₹ 58,800.00₹ 48,110.00₹ 61,740.00
8g₹ 47,040.00₹ 38,488.00₹ 49,392.00
4g₹ 23,520.00₹ 19,244.00₹ 24,696.00
2g₹ 11,760.00₹ 9,622.00₹ 12,348.00
1g₹ 5,880.00₹ 4,811.00₹ 6,174.00

8 ಗ್ರಾಮಿಗೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 47,040.00 ರೂ, ಮತ್ತು 8 ಗ್ರಾಮ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 49,392.00. ರೂಪಾಯಿ , 10 ಗ್ರಾಮ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 58,800.00 ರೂಪಾಯಿ, ಮತ್ತು 10 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 61,740.00 ರೂಪಾಯಿ.

Recent days gold rate Changes in Karnataka | ಹಿಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

Date22Ct Gold Rate24Ct Gold Rate
01-Dec-2023, Fri AM₹ 5,880.00₹ 6,174.00
30-Nov-2023, Thu AM₹ 5,920.00₹ 6,216.00
29-Nov-2023, Wed AM₹ 5,920.00₹ 6,216.00
28-Nov-2023, Tue AM₹ 5,845.00₹ 6,137.00
27-Nov-2023, Mon AM₹ 5,845.00₹ 6,137.00
26-Nov-2023, Sun AM₹ 5,820.00₹ 6,111.00
25-Nov-2023, Sat AM₹ 5,820.00₹ 6,111.00
24-Nov-2023, Fri AM₹ 5,795.00₹ 6,085.00
23-Nov-2023, Thu AM₹ 5,795.00₹ 6,085.00
22-Nov-2023, Wed AM₹ 5,795.00₹ 6,085.00
21-Nov-2023, Tue AM₹ 5,795.00₹ 6,085.00
20-Nov-2023, Mon AM₹ 5,765.00₹ 6,053.00
19-Nov-2023, Sun AM₹ 5,765.00₹ 6,053.00
18-Nov-2023, Sat AM₹ 5,765.00₹ 6,053.00

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here