Gold Price Today in Karnataka November 26 | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನವಂಬರ್ 26 2023 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 5,820.00 ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ, ಮತ್ತು 24 ರೇಟಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 6,111.00 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ.

Qty22K Gold Rate18K Gold Rate24K Gold Rate
10g₹ 58,200.00₹ 47,620.00₹ 61,110.00
8g₹ 46,560.00₹ 38,096.00₹ 48,888.00
4g₹ 23,280.00₹ 19,048.00₹ 24,444.00
2g₹ 11,640.00₹ 9,524.00₹ 12,222.00
1g₹ 5,820.00₹ 4,762.00₹ 6,111.00

8 ಗ್ರಾಮಿಗೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 46,560.00 ರೂ, ಮತ್ತು 8 ಗ್ರಾಮ  24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 48,888.00. ರೂಪಾಯಿ , 

10 ಗ್ರಾಮ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 58,200.00 ರೂಪಾಯಿ, ಮತ್ತು 10 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 61,110.00 ರೂಪಾಯಿ.

   Recent  days gold rate Changes in Karnataka | ಹಿಂದಿನ  ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

Date22Ct Gold Rate24Ct Gold Rate
26-Nov-2023, Sun AM₹ 5,820.00₹ 6,111.00
25-Nov-2023, Sat AM₹ 5,820.00₹ 6,111.00
24-Nov-2023, Fri AM₹ 5,795.00₹ 6,085.00
23-Nov-2023, Thu AM₹ 5,795.00₹ 6,085.00
22-Nov-2023, Wed AM₹ 5,795.00₹ 6,085.00
21-Nov-2023, Tue AM₹ 5,795.00₹ 6,085.00
20-Nov-2023, Mon AM₹ 5,765.00₹ 6,053.00
19-Nov-2023, Sun AM₹ 5,765.00₹ 6,053.00
18-Nov-2023, Sat AM₹ 5,765.00₹ 6,053.00
17-Nov-2023, Fri AM₹ 5,765.00₹ 6,053.00
16-Nov-2023, Thu AM₹ 5,705.00₹ 5,990.00
15-Nov-2023, Wed AM₹ 5,705.00₹ 5,990.00
14-Nov-2023, Tue AM₹ 5,665.00₹ 5,948.00
13-Nov-2023, Mon AM₹ 5,655.00₹ 5,938.00

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here