Gold Price Today in Karnataka Apr 23 | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ, Gold Rate Today, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ.

ದಿನಾಂಕ: 23/04/2024 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 6,725.00 ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ, ಮತ್ತು 24 ರೇಟಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 7,061.00 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ.

Qty22K Gold Rate18K Gold Rate24K Gold Rate
10g₹ 67,250.00₹ 55,020.00₹ 70,610.00
8g₹ 53,800.00₹ 44,016.00₹ 56,488.00
4g₹ 26,900.00₹ 22,008.00₹ 28,244.00
2g₹ 13,450.00₹ 11,004.00₹ 14,122.00
1g₹ 6,725.00₹ 5,502.00₹ 7,061.00

8 ಗ್ರಾಮಿಗೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 53,800.00 ರೂ, ಮತ್ತು 8 ಗ್ರಾಮ  24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 56,488.00. ರೂಪಾಯಿ , 

10 ಗ್ರಾಮ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 67,250.00 ರೂಪಾಯಿ, ಮತ್ತು 10 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 70,610.00 ರೂಪಾಯಿ.

Date22Ct Gold Rate24Ct Gold Rate
23-Apr-2024, Tue AM₹ 6,725.00₹ 7,061.00
22-Apr-2024, Mon AM₹ 6,865.00₹ 7,208.00
21-Apr-2024, Sun AM₹ 6,925.00₹ 7,271.00
20-Apr-2024, Sat AM₹ 6,915.00₹ 7,261.00
19-Apr-2024, Fri AM₹ 6,925.00₹ 7,271.00
18-Apr-2024, Thu AM₹ 6,875.00₹ 7,219.00
17-Apr-2024, Wed AM₹ 6,905.00₹ 7,250.00
16-Apr-2024, Tue AM₹ 6,905.00₹ 7,250.00
15-Apr-2024, Mon AM₹ 6,815.00₹ 7,156.00
14-Apr-2024, Sun AM₹ 6,760.00₹ 7,098.00
13-Apr-2024, Sat AM₹ 6,760.00₹ 7,098.00
12-Apr-2024, Fri AM₹ 6,830.00₹ 7,172.00
11-Apr-2024, Thu AM₹ 6,730.00₹ 7,067.00
10-Apr-2024, Wed AM₹ 6,720.00₹ 7,056.00

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here