Home Arecanut Price Today Arecanut Price Today Oct 09 | ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ

Arecanut Price Today Oct 09 | ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ

0
Arecanut Price Today Oct 09
Arecanut Price Today Oct 09

Arecanut Price Today Oct 09 | ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ, ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ.

ಚನ್ನಗಿರಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ

Market Date9/10/2023100. kgprice
MarketVarietyMaximum PriceModal Price
CHANNAGIRIRashi4720045268
CHANNAGIRI2nd Bette3809937099

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ

Market Date9/10/2023100. kgprice
MarketVarietyMaximum PriceModal Price
SHIVAMOGGABette5227748752
SHIVAMOGGAGorabalu3656931119
SHIVAMOGGANew Rashi4596144569
SHIVAMOGGARashi4716146519
SHIVAMOGGASaraku7979662777

ಪ್ರತಿದಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೆಂಡರ್ 3.15.ಕೆ sms ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲು, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಶುಲ್ಕದ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9880287886

If you want Shimoga Arecanut Market tender on time 3.15 pm everyday, join SMS and pay to get service. Contact number 9880287886

ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ

Market Date9/10/2023100. kgprice
MarketVarietyMaximum PriceModal Price
BANTWALACoca2750023500
BANTWALANew Variety3600033000
BANTWALAOld Variety4850047500
CHITRADURGAApi4512944959
CHITRADURGABette3588935600
CHITRADURGAKempugotu2999929700
CHITRADURGARashi4466944479
DAVANAGERERashi4856943508
HONNAVARHosa Chali4100039000
KUMTAChippu3466933589
KUMTACoca3252931899
KUMTAFactory2529924329
KUMTAHale Chali4079940239
KUMTAHosa Chali4001939729
MADIKERIRaw4224442244
PUTTURNew Variety4500039500
SAGARBilegotu3310031199
SAGARChali3870937088
SAGARCoca3269930199
SAGARKempugotu3580933799
SAGARRashi4699945699
SAGARSippegotu2230921099
SIDDAPURABilegotu3510933899
SIDDAPURAChali4029939599
SIDDAPURACoca3429932719
SIDDAPURARashi4688944899
SIDDAPURATattibettee3809938099
SIDDAPURAKempugotu3301232419
SIRAOther2450021544
SIRSIBette4460641535
SIRSIBilegotu3620934345
SIRSIChali4150039765
SIRSIKempugotu3609935599
SIRSIRashi4670945957
TIRTHAHALLIBette5231050199
TIRTHAHALLIEDI4750946899
TIRTHAHALLIGorabalu3596935611
TIRTHAHALLIRashi4892147009
TIRTHAHALLISaraku7950068700
YELLAPURABilegotu3553034018
YELLAPURAChali4084039099
YELLAPURACoca2882926099
YELLAPURAKempugotu3676632199
YELLAPURARashi5067948900
YELLAPURATattibettee4309041290
YELLAPURAApi5886958869

If you are new to our website, Youtube channel, and Facebook page which is {FAYAZ ARECANUT}, we are dedicated to providing information on areca nut and Coconut prices. If you are new to our platform, we encourage you to subscribe to receive daily updates. By subscribing, you will receive notifications whenever new content is posted, helping you to stay informed about the latest developments in the areca nut Market.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version