ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ 24/04/2023

ಇಂದು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಬೆಲೆ 48199..ರೂ

ಇಂದು ಹೊನ್ನಾಳಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಬೆಲೆ 48999.ರೂ

ಇಂದು ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಬೆಲೆ 46899.ರೂ

ಇಂದು ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಬೆಲೆ 48899.ರೂ

ಇಂದು ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಬೆಲೆ 48500.ರೂ

ಇಂದು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಬೆಲೆ 48400.ರೂ

ಇಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಬೆಲೆ 48009.ರೂ

Fayaz Arrcanut : Daily Update Rashi Adike Rate in Karnataka