Channagiri Adike Rate
Channagiri Adike Rate

Channagiri Adike Rate | ಚನ್ನಗಿರಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ

Channagiri Adike Rate Today | Daily Update Arecanut Market Price in Channagiri Karnataka. Here You Can See All The Update Arecanut { Adike/ Supari } Market Prices in the Month Of January 2023

Shimoga Market Today Shimoga Adike Market Rate Today|ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ದರ 2023

ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ನ ಬೆಲೆ 13/01/2023

Market Date

13/1/2023

100. kg

price

Market

Variety

Maximum Price

Modal Price

CHANNAGIRI

Rashi

46499

45732

CHANNAGIRI

2nd Bette

40789

37913

 

Market Date

12/1/2023

100. kg

price

Market

Variety

Maximum Price

Modal Price

CHANNAGIRI

Rashi

46799

45730

 

Market Date

11/1/2023

100. kg

price

Market

Variety

Maximum Price

Modal Price

CHANNAGIRI

Rashi

46799

45748

CHANNAGIRI

2nd Bette

37829

35247

Subscribe To Get Daily Channagiri Market Update

One Reply to “Channagiri Adike Rate | ಚನ್ನಗಿರಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *