Home Arecanut Price Today Arecanut Price Today Nov 20 | ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ

Arecanut Price Today Nov 20 | ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ

0

Arecanut Price Today Nov 20 | ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ, ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ.

ಇಂದಿನ ಚನ್ನಗಿರಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ

Market Date20/11/2023100. kgprice
MarketVarietyMaximum PriceModal Price
CHANNAGIRIRashi4699946219
CHANNAGIRI2nd Bette3750036750

ಇಂದಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ

Market Date20/11/2023100. kgprice
MarketVarietyMaximum PriceModal Price
SHIVAMOGGABette5269949540
SHIVAMOGGAGorabalu3820935499
SHIVAMOGGANew Variety4711946058
SHIVAMOGGARashi4717946209
SHIVAMOGGASaraku8455060599

ಪ್ರತಿದಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೆಂಡರ್ 3.15.ಕೆ sms ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲು, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಶುಲ್ಕದ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9880287886

If you want Shimoga Arecanut Market tender on time 3.15 pm everyday, join SMS and pay to get service. Contact number 9880287886

ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ

Market Date20/11/2023100. kgprice
MarketVarietyMaximum PriceModal Price
BANTWALACoca2750023500
BANTWALANew Variety3650033500
BANTWALAOld Variety4850046500
GONIKOPPALARECANUT-HUSK45004000
HONNAVARHale Chali3900038600
HONNAVARHosa Chali3400032000
KUMTAChippu3430933549
KUMTACoca3269030849
KUMTAFactory2569923719
KUMTAHale Chali4000939829
KUMTAHosa Chali3410933739
PUTTURCoca2500018000
PUTTURNew Variety3650031750
SAGARBilegotu3260031389
SAGARChali3867837599
SAGARCoca3469933899
SAGARKempugotu3669934699
SAGARRashi4726946599
SAGARSippegotu2116920689
SIDDAPURABilegotu3389933489
SIDDAPURAChali3994038699
SIDDAPURACoca3259932599
SIDDAPURAKempugotu3328932499
SIDDAPURARashi4530944799
SIDDAPURATattibettee3529934899
SIRAOther4750046178
SIRSIBette4469941479
SIRSIBilegotu3642634708
SIRSIChali4079939552
SIRSIRashi4760946069
SIRSIKempugotu3241431557
SORABHARashi4650946180
SORABHASippegotu2131320342
SULYANew Variety3000029000
SULYAOld Variety4500043000
TARIKEREPudi1714310166
TARIKERERashi5000050000
TIRTHAHALLIBette5127949199
TIRTHAHALLIEDI4718946399
TIRTHAHALLIGorabalu3613935599
TIRTHAHALLIRashi4719946509
TIRTHAHALLISaraku6869963089
YELLAPURABilegotu3550133650
YELLAPURAChali4046039060
YELLAPURACoca3269929899
YELLAPURAKempugotu3410933709
YELLAPURARashi5398049029
YELLAPURATattibettee4412141090
YELLAPURAApi6477964779

If you are new to our website, Youtube channel, and Facebook page which is {FAYAZ ARECANUT}, we are dedicated to providing information on areca nut and Coconut prices. If you are new to our platform, we encourage you to subscribe to receive daily updates. By subscribing, you will receive notifications whenever new content is posted, helping you to stay informed about the latest developments in the areca nut Market.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version