Arecanut Price 26 ಮೇ
Arecanut Price 26 ಮೇ

Arecanut Price 26 ಮೇ|ಅಡಿಕೆ ರೈಟ್ : ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ

ಮೇ 26 ರ ಅಡಿಕೆ ದರ: ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ 26-05-2023 ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ 26-06-2023 ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ (Arecanut Price today) ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ದರ ವಿವರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿವೆ.

Market Date26/05/2023100. kgprice
MarketVarietyMaximum PriceModal Price
BANTWALACoca2500022500
BANTWALANew Variety4050038000
BANTWALAOld Variety5300050000
BELTHANGADIOld Variety4600041000
BELTHANGADICoca2500024500
BELTHANGADINew Variety3900032000
KARKALANew Variety4050035000
KARKALAOld Variety5300048000
KUMTAChippu3299931929
KUMTACoca3159930649
KUMTAFactory2341122719
KUMTAHale Chali3971938429
KUMTAHosa Chali3751936869
KUNDAPURHale Chali4600045000
KUNDAPURHosa Chali3900038000
PUTTURCoca2500018000
PUTTURNew Variety4050037000
SAGARBilegotu3228931800
SAGARChali3659935099
SAGARCoca3480132099
SAGARKempugotu3850936800
SAGARRashi4852947699
SAGARSippegotu2150920969

ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್ ಚನ್ನಗಿರಿ

Market Date26/05/2023100. kgprice
MarketVarietyMaximum PriceModal Price
CHANNAGIRIRashi4910048610
Market Date26/05/2023100. kgprice
MarketVarietyMaximum PriceModal Price
BHADRAVATHIRashi4886946817
DAVANAGERERashi4809947355
HONNALIRashi4829948299
KOPPABette5256951462
KOPPAGorabalu3469933900
KOPPARashi4959947299
KOPPASaraku8241068933
KOPPAEDI4800044000

ಇಂದಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ

Market Date26/05/2023100. kgprice
MarketVarietyMaximum PriceModal Price
SHIVAMOGGABette5356951769
SHIVAMOGGAGorabalu3547634599
SHIVAMOGGARashi4889948099
SHIVAMOGGASaraku8129974500

Market Date26/05/2023100. kgprice
MarketVarietyMaximum PriceModal Price
SIDDAPURABilegotu3289931869
SIDDAPURAChali3788937459
SIDDAPURACoca3260931899
SIDDAPURAHale Chali3751937299
SIDDAPURAKempugotu3350931799
SIDDAPURARashi4720946589
SIDDAPURATattibettee4476942369
SIRAOther4700044476
SIRSIBette4449941762
SIRSIBilegotu3269831173
SIRSIChali3806136630
SIRSIKempugotu3469931468
SIRSIRashi4680845522
SORABHABilegotu2889928632
SORABHAChali3661936049
SORABHACoca2698920989
SORABHARashi4750946375
TUMAKURUOther4820047600
TUMAKURURashi4820048000
YELLAPURAApi5501952489
YELLAPURABilegotu3475031869
YELLAPURAChali3911137080
YELLAPURACoca3150026899
YELLAPURAKempugotu3519932199
YELLAPURARashi5078047599
YELLAPURATattibettee4577042199

If you are new to our website, Youtube channel, and Facebook page {FAYAZ ARECANUT}, which is dedicated to providing information on areca nut and Coconut prices. If you are new to our platform, we encourage you to subscribe to receive daily updates. By subscribing, you will receive notifications whenever new content is posted, helping you to stay informed about the latest developments in the areca nut Market.

Leave a Reply